Thursday, October 02, 2014

ಚಿಗರೆ - ಚಿರತೆ
Photo: Google.co.in

ಬಿಳಿಯದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲವೆನ್ನುವರಿವಿಲ್ಲದ, ಲೋಕವನರಿಯದ, ಚಿಗರೆ
ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು, ಹಸಿರು ಕಂಡು ಕುಣಿಯಿತು
ಕದಲಿಕೆ ಕಂಡು ಕುತೂಹಲಿಸಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನವರೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿತು
ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಚಕ್ಕನೆ ನೆಗೆಯಿತು, ಚಿಗರೆಯ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು
ಚಿಗರೆ ಕೀರಲುಗುಟ್ಟಿತು, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯಿತು, ರಕ್ತ ಹರಿಯಿತು
ಚಿರತೆಯ ಪಟ್ಟು ಬಲವಾಯಿತು, ಚಿಗರೆ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು
ಚಿರತೆಯು ಬಲಿ ಬೇಡುವ ಜೀವಿ, ಚಿಗರೆ ಬಲಿ ಬೀಳುವ ಜೀವಿ
ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಚಿಗರೆಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ,
ಕಾನನದ ಕಾನೂನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ !

No comments: